Precognitie

Eén van de vormen van paranormale waarneming is de precognitie (pre = voor, cognoscere = kennen): de kennis hebben van een gebeurtenis vóórdat het zich in de toekomst afspeelt. In de volksmond wordt het ook wel 'in de toekomst kijken' genoemd.

Indien de indrukken worden gezien spreekt men van proscopie (voorschouw, vooruitzien). Als synoniem voor precognitie is het echter onjuist, want het woord wekt de indruk dat de paranormale waarneming van de toekomst zich uitsluitend zou voordoen onder de vorm van visuele indrukken. Precognitie omvat namelijk ook indrukken die kunnen worden gehoord, gevoeld, gesmaakt, geroken of die puur instinctief worden waargenomen.

Precognitie is zo'n onwaarschijnlijk verschijnsel en zozeer in strijd met onze traditionele wetenschappelijke opvattingen, dat elk geval wel aan zeer strenge eisen van authenticiteit moet voldoen om als echte precognitie te worden aanvaard. ParaPsychon hanteert de volgende voorwaarden:

  1. De voorspelling moet vóór de gebeurtenis zelf aan ons zijn medegedeeld.
  2. De voorspelling moet details bevatten die we achteraf kunnen natrekken.
  3. De voorspelling mag niets te maken hebben met zaken die reeds geweten zijn, of van bestaande dingen worden afgeleid.

Lopende experimenten

Plaats van bijeenkomst: onze lokalen te Niel - of, online via Skype, opdat je je niet hoeft te verplaatsen.

Meer informatie? Stuur ons een bericht - of, bel ons op 03/430 93 87 na 15u.