Telekinese

Psychokinese

Psychokinese is het vermogen om materie onder invloed van de menselijke wil te bewegen. Onder een paranormale beweging of verplaatsing verstaat men: een directe beïnvloeding of voortbeweging van materiële voorwerpen of processen, zonder de tussenkomst van de een of andere bekende fysische inwerking. Het staat in het Engels dan ook bekend als 'mind over matter'.

Een voorbeeld hiervan is dat men de enen en de nullen die een RNG (Random Number Generator, Willekeurig Getal Generator) registreert kan veranderen met de gedachten, maar ook dingen als een lepel met jouw geest buigen.

Men kan de paranormale beweging met het woord Telekinese (beweging op afstand) aanduiden voor het geval dat bijvoorbeeeld een tafel, een gitaar, een piano, stenen, enzovoort, buiten de menselijke wil om en zonder enige naspeurbare oorzaak in beweging komen (bijvoorbeeld zogenaamde 'Poltergeist fenomenen').

Lopende experimenten

Momenteel zijn er geen lopende experimenten in deze categorie

Plaats van bijeenkomst: onze lokalen te Niel - of, online via Skype, opdat je je niet hoeft te verplaatsen.

Meer informatie? Stuur ons een bericht - of, bel ons op 03/430 93 87 na 15u.