Telepathie

Onder telepathie verstaat men het vermogen tot rechtstreekse overdracht van gedachten en gevoelens en van informatie op afstand zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen. Het woord "telepathie" is een samenstelling van het Griekse τηλε (tele, ver, op afstand) en πάθεια (patheia, ontvankelijkheid).

Het telepathisch verschijnsel is - zo wordt het tenminste veelal voorgesteld - altijd het product van twee of meer partijen, waarvan de ene als agerende, de actieve, de agent en de andere de ontvangende, de passieve, de percipiënt wordt beschouwd.

Sommigen menen dat het een algemeen menselijke eigenschap is, die bij sommigen meer en bij anderen minder of helemaal niet ontwikkeld is.

Er zijn benaderingen waarbij telepathie een atavisme is in de ontwikkeling van de mens: een soort dierlijke primitieve communicatie op basis van instinct. Anderen stellen dat telepathie een nieuwe verworvenheid is die zich aan het ontwikkelen is.

Lopende experimenten

Momenteel zijn er geen lopende experimenten in deze categorie

Plaats van bijeenkomst: onze lokalen te Niel - of, online via Skype, opdat je je niet hoeft te verplaatsen.

Meer informatie? Stuur ons een bericht - of, bel ons op 03/430 93 87 na 15u.