Pendelen oftewel Radiësthesie

Interesse om aan te leren hoe je met een pendel kunt leren omgaan?...

Aan pendelen is er niets mysterieus verbonden. Het heeft dan ook helemaal niets met het occulte te maken, en iedereen kan het vrij vlug aanleren: jij dus ook.

Wel bestaat de kunst er uit om het bestaan van dingen waar te nemen dankzij de verschillende pendelreacties; dingen, die voor de gewone zintuigen onwaarneembaar zijn. Een algemeen aanvaarde verklaring voor de werking ervan heeft betrekking op het onderbewustzijn dat over een eigen taal beschikt. Je moet dus spelenderwijze die taal aanleren, opdat je het resultaat van de onwillekeurige spierbewegingen, die de pendel - nadat je een vraag hebt gesteld - op een bepaalde manier laat bewegen, begrijpt. Dit principe wordt het ideomotorisch effect, of motorisch automatisme, genoemd.

Net zoals leren schilderen, leren schaken, een muziekinstrument leren bespelen, of wat dan ook, moet je in eerste instantie in pendelkunde wel een beetje interesse stellen. En, het is slechts dankzij oefening dat elke intelligente mens in staat is om tot een bedreven radiësthesist uit te groeien - of, alleszins tot iemand die tamelijk goede resultaten kan aantonen. Maar, dat geldt dan ook voor schilderen, schaken, een muziekinstrument bespelen, of wat dan ook.

Vergelijk het met leren fietsen. Met 'tamelijk goede resultaten' wordt hier bedoeld, dat je misschien - spijtig genoeg? - niet aan de Ronde van Frankrijk zult kunnen deelnemen. Moet dat?...

Wat pendelen betreft, kom je jouw eigen niveau van bedrevenheid slechts aan de weet nadat je er enige tijd mee hebt geëxperimenteerd. Maar, indien je er niet aan begint, zal je het nooit aan de weet komen, nietwaar?

Plaats van bijeenkomst: onze lokalen te Niel - of, online via Skype, opdat je je niet hoeft te verplaatsen.

Duurtijd: 2 à 3 uurtjes.

Tarief: € 120 (inclusief syllabus)

Meer informatie? Stuur ons een bericht - of, bel ons op 03/430 93 87 na 15u.