Magie & Kaballah

Beschrijving


Magie & Kaballah is een metafysische studie van het allerhoogste niveau. In deze cursus wordt vooral met de Boom des Levens gewerkt, een symbolische voorstelling van zowel de macrokosmos als van de microkosmos.

Velen stellen belang in het occultisme en het heeft dan ook niet lang geduurd vooraleer charlatans en kwakzalvers daarvan zijn gaan profiteren. Zelfs vandaag de dag nog vinden we in de wereld van de Magie enorm vele zieke geesten die zich met dit thema bezighouden. Wat de boeken betreft die men op de markt aantreft: de ene keer zijn het boeken met een documentaire aanpak en bevatten ze spreuken, bezweringen, een gevarieerd samenspel van bijgeloof, wetenschap en griezelverhalen; de andere keer zijn het werken gericht op de zielenheil van de mens.

Het is verbijsterend hoeveel vooringenomenheid en vooroordeel, vooral ontsproten uit onwetendheid en innerlijke angst, er op dit gebied nog bestaat. Hopelijk brengt deze eeuw hierin verandering, alhoewel er toch nog velen zijn die met een bijgelovig middeleeuws denken rondlopen.

Wat is magie? Magie is een niet-dogmatisch ingestelde levensfilosofie gebaseerd op de motto van 'Ken Uzelf' en het heeft tot doel om de Wil volledig te ontplooien. We spreken wel degelijk over de Innerlijke Wil, niet over de 1.001 willetjes van ons ego en zijn sub-persoonlijkheden, want dat is Eigenwil - of, noem het 'moedwil' - en té zelfzuchtig.

Een mens moet dus eerst tot de kern van zichzelf komen, tot zijn zogenaamde Ware Ik, vooraleer hij over een échte Wil kan spreken, en deze opdracht is spijtig genoeg misschien niet voor iedereen weggelegd.

Magie is dus de kunst en de wetenschap om aan een vorm van Zelfkennis te doen om van daaruit scheppende veranderingen te veroorzaken in overeenstemming met de Innerlijke Wil, met het volle besef dat wij gemaakt zijn naar Zijn Beeld en Gelijkenis. Tijdens de cursus zult u stilaan begrijpen wat we met dit laatste bedoelen. Als composietsymbool werken we dan ook met de Boom des Levens en de 22 Paden.

Magie baseert zich op Kennis en Wijsheid. De ontwikkelde vermogens zijn ondergeschikt aan de Wil van de persoon die de Magie bestudeert, en ze worden niet omwille van de vermogens zélf verworven. Magie is in wezen een Niemandsland en tegelijkertijd een brug, gelegen tussen enerzijds godsdienst en anderzijds wetenschap.

Godsdienst is té dogmatisch en Wetenschap baseert zich enkel en alleen op meetbare, zichtbare en bewijsbare fenomenen. Hierbij mag wel aangestipt worden dat, naarmate de Wetenschap zich uitbreidt en regelmatig aangevuld wordt door nieuwe wetten die de oude vervangen, het terrein van de Magie ineenschrompelt, totdat al haar onderdelen met-ter-tijd geïntegreerd zullen zijn in de een of andere aanverwante tak van de wetenschap.

Zo ontmoeten we, bijvoorbeeld, vele oude wetten van de Magie in de hedendaagse Kwantummechanica en in de theorie van het Nulpuntenergieveld. Hetzelfde gebeurde met de Alchemie, dat inmiddels grotendeels tot de Chemie is uitgegroeid.

Wetenschap is iets wonderbaarlijks. Het heeft ons de verrukking verschaft van de atoombom, de psychedelische wonderdrugs en de deodorant die, 'wetenschappelijk getest', op de meest zinderende dansvloer zijn werk blijft doen en zelfs de meest gevoelige huid niet irriteert.

Ik bedoel hiermee - dat, ondanks al deze zegenrijke ontdekkingen, de Wetenschap niet alles weet en dat er heel wat interessante onderwerpen zijn die eenvoudigweg buiten het gezichtsveld van de wetenschappelijke methodiek vallen. Daarover gaat de Magie omdat het die hiaten opvult.

Dit is een privé-cursus - maar de kans is groot, dat we dit jaar ook met een Werkgroep in het Nielse starten. Als u eerder geïnteresseerd bent om eerder bij een Werkgroep aan te sluiten dan een privé-cursus te volgen, laat het ons gerust weten.

Plaats van bijeenkomst: in onze lokalen te Niel.

Minimum duurtijd/sessie: 3 uren. Op het einde van iedere sessie spreken we eventueel een nieuwe datum af voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Belangrijke nota: Ons tarief is gebaseerd op een privé-opleiding. Jezelf bij een groep aansluiten is logischerwijze financieel véél voordeliger, maar onze ervaringen hebben uitgewezen dat de opleidingen daarom niet efficiënter, noch doelgerichter zijn.

Indien je toch belangstelling hebt om in groep aan deze cursus deel te nemen, aarzel dan niet om ons een berichtje te sturen. Van zodra we met een nieuwe groep in Niel van start gaan, laten we het je weten - beloofd.

Tarief: € 100 (€ 82,64 + € 17 BTW)
Nota: - Minimum: 3u/sessie.
- Elke extra deelnemer betaalt slechts de helft.

Meer informatie? Stuur ons een bericht of bel ons op 03/430 93 87.