Huna, de authentieke leer van de Kahunas

Beschrijving


Deze cursus is voor 100% gebaseerd op de authentieke Kahunaleer; de leer, zoals Max Freedom Long het ons heeft gebracht. Deze Hunaleer is oeroud - 'En,' zegt het gezegde: 'hoe dichter bij de bron, hoe zuiverder het water'.

Zowel het boek als de film 'TheSecret' gaven een simplistische kijk op oeroude wijsheden. Maar ook boeken over 'Positief Denken' en 'De Wet van Aantrekking' deden mensen in doodlopende straatjes belanden. Dit had tot gevolg, dat miljoenen mensen de technieken die erin beschreven werden daadwerkelijk een tijdlang uitprobeerden om ten lange leste ermee op te houden omdat het voor hen niet werkte.

Waarom faalden al deze technieken?

Ten eerste is er een enorm groot verschil tussen 'positief denken' en 'positief doen'. Het laatste vergt 'actie', terwijl het eerste door iedereen vanuit een luie stoel kan verrichten, met als gevolg, dat de beoogde resultaten achterwege blijven.

En, ten tweede: men vergat de zogenaamde 'ontbrekende schakel' te vermelden - of, men kende die zélf niet.

Huna: een korte introductie

'Huna' is de naam van een leerstelling en de persoon - in vroegere tijden een priester - die Huna beoefent, wordt een 'Kahuna' genoemd.

'Huna' betekent 'datgene wat verborgen is', of 'geheim', niet zozeer omdat het bewust is verstoken, maar 'geheim' of 'verborgen' in de betekenis van 'de mens die ogen heeft en toch niet kan zien; oren, waarmee hij niet kan horen'. Het is dus niet omdat een blinde geen zichtbare wereld ziet, noch de verscheidenheid van kleuren in de natuur, dat ze niet bestaan. De Kahunapriester was, en is nog, in de eerste plaats een 'ziener'.

Het woordje 'Kahuna' kan dan op zijn beurt worden vertaald als 'Overdrachtgever van datgene wat verborgen is' - of, als: 'de bewaarder van geheimen'. Tegenwoordig heeft Kahuna meerdere betekenissen, en zelfs charlatans eigenen zich deze titel toe.

Alles is energie. Wijzelf zijn levende velden van samengebalde energie. Huna vertelt ons op een eenvoudige manier dat er drie niveaus van energie bestaan, elk met een eigen potentieel. Indien je die energieën op de juiste manier aanwendt, dankzij gebruikmaking van Huna-technieken, zul je in staat zijn de nodige veranderingen in je leven aan te brengen. Niet enkel en alleen in het jouwe, maar ook in die van de medemens.

De Kahunas hadden geen tempels, noch altaren. Zij geloofden niet dat de hogere wezens door de mens konden worden geschaad. Dit betekent, dat zij er niet in geloofden dat de mens tegen een hoger wezen kon zondigen. Huna hield in dat God, de Bron, té hoogstaand en te almachtig was om door welke sterveling, of macht ter wereld ook, te kunnen worden aangevallen, beledigd, of te worden gekwetst. De meer bewuste mens kon eventueel tegen zijn eigen essentie zondigen, dat wel; en het kwetsen van een medemens was in het Huna-denken de énige erkende zonde.

Het fundamentele verlangen van andere religies om goden te behagen, of hun gunsten af te smeken, door offergaven, riten en kerk- of tempelbezoek, werd bij de Huna's vervangen door de puur magische beziging van het gebed tot het Hoger Zelf in onszelf; dit, voor het verkrijgen van gunsten in de vorm van het helen - of, voor het verbeteren van iemands omstandigheden door middel van een verandering aan te brengen in een voorspelbare toekomst.

Deze cursus verschilt van QiHuna, of ChiHuna, omdat de QiGong oefeningen er niet bij worden betrokken.

Wat kan de Huna-filosofie jou zoal brengen?...

1) Het is de 'ontbrekende schakel' waarover zonet werd geschreven.

2) Je leert in het hier-en-nu te leven, niet op een theoretische manier, maar in de praktijk.

3) Via contactname met jouw onderbewustzijn kom je aan de weet wie je in essentie bent.

4) Dankzij dit contact kom je automatisch in aanraking met die dingen die jouw 'Innerlijke Groei vanuit jouw Ware Zijn' daadwerkelijk belemmeren en jou automatisch in een diepe, hypnotische slaap houden. Nochtans kunnen al deze blokkades één voor één worden weggenomen.

5) Via de Huna-filosofie leer je aan hoe je met jouw drie Zelven kunt omgaan en hoe je vanuit het hier-en-nu daadwerkelijk kunt scheppen.

6) Anders gezegd: je leert dus aan hoe je vanuit het 'nu' jouw toekomst kunnen scheppen - of, herscheppen. Niet enkel en alleen jouw huidige situatie, maar ook jouw gezondheid, én die van anderen, eventueel.

7) De Hunaleer brengt jou rechtstreeks in contact met jouw archetypen. Het is een brug slaan tussen jouw hedendaagse denken en het spirituele denken van de archaïsche mens ten tijde van het Oude Egypte, en van heel lang daarvoor. Het maakt deel uit van jouw genen, van jouw biologisch mens-zijn. Het is een teruggaan naar een bron, bestaande uit zuiver water. Om deze reden leunt het dan ook sterk aan bij de Gurdjieff-filosofie.

8) Kortom: via de Kahunaleer maak je de metaforische reus in jezelf wakker, de meester in jezelf. Je bereikt een gezond evenwicht in jezelf en je leert vanuit het hier-en-nu jouw eigen toekomst scheppen.

- Deze privécursus loopt over verscheidene sessies, maar te allen tijd kun je het besluit nemen ermee te stoppen. Om deze reden rekenen we slechts sessie per sessie aan.

- Duurtijd van elke sessie: 2 uren.
- Plaats van bijeenkomst: in onze lokalen te Niel.
- Jouw bijdrage: 30 euro/uur, zijnde: 60 euro per sessie.

Belangrijke nota: Ons tarief is gebaseerd op een privé-opleiding. Jezelf bij een groep aansluiten is logischerwijze financieel véél voordeliger, maar onze ervaringen hebben uitgewezen dat de opleidingen daarom niet efficiënter, noch doelgerichter zijn.

Indien je tóch belangstelling hebt om in een groep aan deze cursus deel te nemen, aarzel dan niet om ons een berichtje te sturen. Van zodra we met een nieuwe groep in Niel van start gaan, laten we het jou onmiddellijk weten - beloofd.


Webcamtarieven: Het voordeel van Webcam via Skype is, dat (1) u zich niet hoeft te verplaatsen, en (2) dat u zélf bepaalt wanneer de sessie zal doorgaan. Normaliter vragen we slechts 30 euro per uur. We noteren de start van een gesprek, en de overblijvende tijd heb je dan nog tegoed.

Ter verduidelijking: het gesprek duurde slechts 20 minuten... Dan heeft u nog 40 minuten over; resterende tijd, die u een volgende maal kunt aanspreken.

Voorafbetaling:

1 uur webcam: 30 euro - inclusief BTW
2 uur webcam: 50 euro - inclusief BTW
3 uur webcam: 70 euro - inclusief BTW
4 uur webcam: 90 euro - inclusief BTW
5 uur webcam: 100 euro - inclusief BTW

- Indien u dus bereid bent 100 euro op voorhand te storten, betaalt u slechts 20 euro per uur.

- Wat deze cursus betreft, heeft u wel de door ons samengestelde nota's nodig, opdat je van thuis uit de te behandelen tekst kunt volgen. Daarvoor vragen we een extra éénmalige betaling van 60 euro, inclusief 21% BTW.

- Alle bijdragen dienen gestort te worden op de bankrekening van parapsychon vzw:
IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB - maar u krijgt wel eerst een factuur van ons.

Tarief: € 60 (€ 49,59 + € 10 BTW)
Nota: Indien je vergezeld bent van een tweede persoon, wordt slechts 50% van de cursusbijdrage aan die persoon aangerekend.

Meer informatie? Stuur ons een bericht of bel ons op 03/430 93 87.